VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

IDENTIFIKACIONI LIST PREDUZEĆA


 

                  GSM  (64) 64 722 44(64) 64 722 45

                telefon: 012/ 550 565 fax  012/ 550 565


Kontakt Vin Co.O.D

 

PRVIH 20 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •   GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •    Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište                Osanica-Požarevac                  

           

  •   Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com