VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

Uverenje o položenom stručnom ispitu- IGOR CVETKOVIĆ


Kontakt Vin Co.O.D

 


PRVIH 12 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •       GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •        Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište              Osanica-Požarevac                  

           

  •    Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com