VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

H.A.C.C.P.

Sigurno ste upoznati da u skladu sa novim zakonskim odredbama svi privredni subjekti koji su u lancu uvoza, skladištenja, proizvodnje i distribucije prehrambenih sirovina ili proizvoda kao ugostiteljski objekti koji vrše pripremu i serviranje hrane, bice u obavezi da u svom objektu imaju implementiran HACAP sistem bezbednosti (Hazard Analysis and Critical Control Points). Odluka o sprovodenju i monitoringu HACCP-a objavljena je u ,Službenom glasniku Republike Srbije” i stupila je na snagu od 1. januara 2009. godine. Kao krajnji rok za pocetak implementacije prema Zakonu o bezbednosti hrane, naveden je 10 jun 2011 godine. Strucni tim preduzeca ,,VinCo.O.D’’ je za UGOSTITELJSKE OBJEKTE priremio posebnu PONUDU IMPLEMENTACIJE osnovnih konsultantskih usluga, sadrži i dodatne marketinške pogodnosti: mplementacija HACCP u objektu:

*-Analiza i ocena usaglašenosti postojeceg stanja, procena rizika, izrada HACCP studije i plana, izrada prirucnnika i procedure, interna provera i verifikacija HACCP sistema. • 

* -Prijavljivanje i organizovanje sertifikacije. 

-* Procena rizika na radnom mestu, prema Pravilniku. •

- * Kategorizacija objekta prema Pravilniku o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i procena menadžerskog sistema koju sprovode diplomirani turizmolozi. •

- * Izrada vizuelnog identiteta restorana i kratke reportaže o restoranu. • 

-* Reklama restorana na sajtu magazina Tehnologija hrane.

 -* GRATIS stavka u ponudi, po izboru klijenta. 

 Krajnju ponudu, odnosno cenu usluga, utvrdujemo nakon prve posete Vašem objektu i procene trenutnog stanja, odnosno obima posla i projekta. Ukoliko se odlucite za blagovremeno uvodenje HACCP-a u Vaš objekat, slobodno nas kontaktirajte – naša prva poseta je bez obaveza.
Kontakt Vin Co.O.D

 

PRVIH 20 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •   GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •    Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište                Osanica-Požarevac                  

           

  •   Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com