VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

Obuka zaposlenih

Preduzeće se spešno bavi obukama vaših zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu a u skladu sa obavezama poslodavca koja su proistekla iz Zakona o bezbednosti I zdravlju na radu.

Kontakt Vin Co.O.D

 

PRVIH 20 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •   GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •    Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište                Osanica-Požarevac                  

           

  •   Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com